ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱԼԷԼՈՒՔ

ALLELUIA RESURRECTION                 

Tone 1 - ԱՁ - score and audio          

Tone 2 - ԱԿ - score and audio

Tone 3 - ԲՁ - score and audio          

Tone 4 - ԲԿ - score and audio

Tone 5 - ԳՁ - score and audio          

Tone 6 - ԳԿ - score and audio  

Tone 7 - ԴՁ - score and audio          

Tone 8 - ԴԿ - score and audio     

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱԼԷԼՈՒՔ

ALLELUIA RESURRECTION (Etchmiadzin version)

Tone 1 - ԱՁ     

Tone 2 - ԱԿ

Tone 3 - ԲՁ     

Tone 4 - ԲԿ

Tone 5 - ԳՁ      

Tone 6 - ԳԿ

Tone 7 - ԴՁ     

Tone 8 - ԴԿ 

ԽԱՉԻ ԱԼԷԼՈՒՔ - ALLELUIA CROSS

Tone 1 - ԱՁ     

Tone 2 - ԱԿ

Tone 3 - ԲՁ  (Ետուր) score and audio

Tone 4 - ԲԿ

Tone 5 - ԳՁ     

Tone 6 - ԳԿ

Tone 7 - ԴՁ     

Tone 8 - ԴԿ   

ԽԱՉԻ ԱԼԷԼՈՒՔ - ALLELUIA CROSS (Etchmiadzin version)

Tone 1 - ԱՁ     

Tone 2 - ԱԿ

Tone 3 - ԲՁ

Tone 4 - ԲԿ

Tone 5 - ԳՁ     

Tone 6 - ԳԿ

Tone 7 - ԴՁ     

Tone 8 - ԴԿ 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱԼԷԼՈՒՔ - ALLELUIA CHURCH (Etchmiadzin version)

Tone 1 - ԱՁ     

Tone 2 - ԱԿ

Tone 3 - ԲՁ     

Tone 4 - ԲԿ

Tone 5 - ԳՁ     

Tone 6 - ԳԿ

Tone 7 - ԴՁ     

Tone 8 - ԴԿ (Տէր, ով կացցէ) score and audio  

ԾՆՆԴԵԱՆ ԱԼԷԼՈՒՔ - ALLELUIA NATIVITY

Tone 1 - ԱՁ (Տէր հովուեսցէ զիս)

Tone 2 - ԱԿ (Լուռ դուստր)

Tone 3 - ԲՁ (Իջցէ որպէս զանձրեւ)

Tone 4 - ԲԿ (Նա կարդասցէ)

Tone 5 - ԳՁ (Եցոյց տէր) score and audio

Tone 6 - ԳԿ (Ընդ քեզ) score and audio

Tone 7 - ԴՁ (Յիշեա տէր զԴաւիթ) score and audio

Tone 8 - ԴԿ (Տէր ասաց զիս)

 

ԱԼԷԼՈՒՔ ԾՆՆԴԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՑԻ - ALLELUIA OF THE NATIVITY EVE

Tone 1 - Առաքեաց ըզբան իւր

 

ԱԼԷԼՈՒՔ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻՆALLELUIA OF PALM SUNDAY

Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ

 

ԱԼԷԼՈՒՔ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ - ALLELUIS OF PENTECOST SUNDAY

Սիրտ սուրբ հաստատես յիս